20191219_172635

O společnosti Medical service Davepo s.r.o.

Medical service Davepo s.r.o. je držitelem oprávnění k poskytování zdravotnických služeb v oborech "Přeprava pacientů neodkladné péče, Zdravotnická dopravní služba a Domácí péče". 

Všichni zaměstnanci a sanitní vozidla jsou pod přísnou kontrolou pracovníků odboru zdravotnictví Krajského úřadu. Naše sanitní vozidla odpovídají materiálním vybavením vyhláškou stanoveným požadavkům.

Všechny zdravotní asistence provádíme pouze sanitními vozidly Rychlé zdravotnické pomoci, která jsou věcně a materiálně vybavena dle zákona o ZZS a příslušné vyhlášky. Posádku vždy tvoří zkušený řidič – záchranář a zdravotní sestra (diplomovaný záchranář) s oprávněním vykonávat zdravotnické služby bez odborného dohledu a lékař.

Na všechny naše služby se vztahuje pojištění odpovědnosti za škody způsobené poskytováním zdravotních služeb.

11. února 2021 společnost Medical service Davepo s.r.o. získala 100% obchodní podíl ve společnosti Medevac s.r.o. a Medevac Trauma Clinic s.r.o.

20191101_083919

Dispečink s nepřetržitou službou:

+420 311 440 277, +420 770 600 606 

+420 313 515 515, +420 604 515 515
dispecink@davepo.cz

ZbFzV1~f67c-338_c8phTj

Linku 770 600 606 mohou použít i klienti  s  poruchou řeči nebo sluchu a pomocí SMS si přivolat pomoc, neboť tato linka je monitorována v nepřetržitém provozu.

Výjezdová stanoviště DZS a PPNP:

Masarykova 1363, 252 19 Rudná u Prahy

U nemocnice 504/1, 128 00 Praha 2

Plzeňská 420, 270 33 Jesenice u Rakovníka

Tvrzova 5, 432 05 Most

Školní 305, 270 07 Mutějovice

Výjezdové stanoviště pro zdravotní asistence:

Masarykova 1363, 252 19 Rudná u Prahy

COVID 19

coronavirus-testing

 

Medical service Davepo s.r.o. - dobrovolné antigenní testování

 

PROVOZ UKONČEN DNEM 12.6.2021

 

Odběrový vůz pro hromadné (firemní) testování - dle dohody

Medical service Davepo nabízí možnost vyšetření Covid-19 pro osoby bez indikace krajskou hygienickou stanicí. Vyšetřujeme přítomnost koronaviru metodou PCR a/nebo antigenními testy všem samoplátcům. Odběr vzorků je možný uskutečnit na vámi určeném místě v odběrovém sanitním voze (tato možnost je dostupná pouze pro hromadné firemní testování - nad 10 osob). Naše společnost testuje metodou RT PCR a/nebo antigenními testy ze vzorků z horních cest dýchacích výtěrem nosohltanu. Tato metoda detekuje genetický materiál viru SARS-CoV-2. Informaci o výsledku testu PCR zasíláme formou SMS zpáv, výsledné protokoly jsou zasílány na vámi určenou emailovou adresu. Výsledek antigenního testu je k dispozici do 10 minut od odběru vzorku. Specializujeme se na hromadné odběry pro firmy, instituce a produkce. Pro jednotlivce (samoplátce) je otevřeno odběrové místo na adrese Masarykova 1363, 252 19 Rudná. Odběrové místo je otevřeno pouze pro objednané klienty. Svoji rezervaci si můžete domluvit na telefonním čísle 311 440 277, 770 600 606 nebo e-mailem: ZbFzV1~f67c-UZl__hkmb

103578867_2683756405203967_3617588198713053039_o

Možnosti testování:

 • Laboratorní test SARS CoV 2 metodou PCR (jediný certifikovaný test s mezinárodně uznávaným protokolem).                 
  • Výsledek testu do 3 hodin - 7000,-Kč (expres)
  • Výsledek testu do 6 hodin - 3500,-Kč (prioritní)
  • Výsledek testu obvykle do 24 hodin od předání vzorku laboratoři - 1670,-Kč (cena zahrnuje detekci nukleové kyseliny SARS-CoV-2 metodou PCR, odběr biologického materiálu, náklady na přepravu a likvidaci biologického materiálu)
  • Vystavení mezinárodního protokolu - 320,-Kč (elektronické zaslání výsledku vyšetření včetně potvrzení vydané lékařem k doložení při překročení státních hranic v českém, anglickém a ruském jazyce).
 • One Step Rapid Test COVID 19 Ag velice přesný rychlotest na přítomnost viru. Výsledek testu je znám do 15 minut. Cena testu 425,-Kč.                                                                                                                                                                 
 • COVID 19 IgM rychlotest na přítomnost protilátek. Výsledek testu je znám do 10 minut. Cena testu je 670,-Kč. 
 • Kompletní zjištění protilátek IgA, IgG a IgM - 2990,-Kč (kompletní varianta zachytí celý cyklus nemoci)
  • Chcete-li vědět, zda jste prodělali onemocnění coronavirem? Test na základě měření výskytu protilátek IgA, IgG a IgM v krvi vám pomůže zjistit, jestli jste v minulosti přišli s virem do kontaktu, případně jestli u vás aktuálně probíhá infekce. K této nemoci mohlo dojít bez jakýchkoli příznaků, nebo s mírnými příznaky, které jste nemuseli považovat za významné.

covid-gettyimages-120679064650056095428_a7a6d8d8c2_o

Jak funguje PCR test?

PCR test je vysoce specifický a citlivý test, jehož cílem je detekce přítomnosti ribonukleové kyseliny
(RNA) viru, přičemž cíleně vyhledává geny specifické právě pro SARS-CoV-2. Tento test je
jako jediný doporučený pro nejspolehlivější diagnostiku onemocnění.


Jaké dokumenty musím předložit před absolvováním testu?

Vždy je nutné mít u sebe průkaz totožnosti (občanský průkaz či pas) bez ohledu na to,
zda má klient E-žádanku nebo je samoplátce. Vždy se musí provádět kontrola totožnosti.


Jak samotný odběr vzorku testu PCR probíhá?

Odběr je prováděn jednorázovou sterilní speciální štětičkou, která je zavedena do nosu.
Virus se množí také v buňkách sliznice horních cest dýchacích, proto je potřeba provést stěr
ze sliznice nosohltanu, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesnější.


Musím výsledek pozitivního testu nahlásit hygienické stanici já nebo ho nahlásíte vy jako laboratoř?
 

Testovaný není povinen výsledek testu nahlásit ani v případě jeho pozitivity. Výsledky poskytne laboratoř hygienické stanici zhruba do        3 hodin od doby vyhodnocení daného výsledku.
Testovaný je povinen se řídit příslušnými nařízeními v případě své pozitivity.


Musí se nechat testovat i malé děti?

Při vstupu do státu, který dané vyšetření pro nezletilé osoby požaduje, je nutné zpravidla otestovat
všechny osoby bez ohledu na jejich věk. Vždy je vhodné, ověřit si před vstupem do konkrétního
státu na MZV ČR, jaké je aktuální nařízení pro testování nezletilých osob a dle tohoto postupovat.


Stačí mi negativní test do destinace, kam letím?

V případě informací ohledně požadavků jednotlivých zemí v rámci překračování hranic,
se prosím obraťte na informační portál Ministerstva zahraničí nebo MZČR.

MZCR_CMYK_p503

kntb-laborator-covid-02

Všeobecné obchodní podmínky pro odběr a vyhodnocení vzorku.

Spolupracujeme:

bulovka

Centrální laboratoře poskytují komplexní laboratorní služby pro ambulantní i hospitalizované pacienty Fakultní nemocnice Bulovka a příslušné spádové oblasti Prahy v odbornostech klinická biochemie a imunologie (OKBI), hematologie a transfuzní lékařství (OKHT), klinická mikrobiologie (OKM) – včetně TBC laboratoře a vysoce nebezpečných nákaz BSL3, virologie, sérologie, parazitologie, molekulární genetiky, parazitologie a Národní referenční laboratoře pro diagnostiku tropických a parazitárních infekcí (NRL)

Centrální laboratoře provádí biochemická a imunologická vyšetření, hematologickou a transfuzní laboratorní diagnostiku včetně autologních transfuzí, mikrobiologickou diagnostiku infekčních nemocí včetně služeb antibiotického střediska, součástí je poskytování konziliárních a konzultačních služeb ve všech uvedených oblastech laboratorní medicíny. 

66286442_1156625417855723_383252421586976768_o

TILIA LABORATORIES nabízí molekulárně genetická vyšetření v oblasti veterinární a humánní molekulární mikrobiologie (identifikace původců infekčních onemocnění zvířat, lidí a překryvných zoonotických nákaz), v oblasti molekulární genetiky (vyhledávání mutací spojených s geneticky podmíněnými syndromy a onemocněními u zvířat a lidí) a v oblasti genetické identifikace jedince pomocí unikátních STR profilů.

 

 

 

Logo-RGB-Small

SCIMED Biotechnologies s.r.o. je česká biotechnologická společnost, která se podílí na výrobě nanoroušek a je partnerem MZČR s oprávněním k testování COVID-19. Naše R a D  oddělení pozorně sleduje a analyzuje světový vývoj a nové trendy v oblasti regenerativní medicíny a buněčné terapie. Spolupracujeme s předními akademickými pracovišti a vyhledáváme vhodné příležitosti pro transfer nejnovějších poznatků aplikovaného výzkumu do lékařské praxe.

 

Zdravotní asistence - staráme se o Vaši bezpečnost

Naše služby můžeme rovněž nabídnout v oblasti zdravotnického zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí. Náš personál má mnoholetou zkušenost se zabezpečením široké škály akcí. Jako příklad můžeme uvést:

 • motoristické akce (motokros, automobilové závody)
 • cyklistické závody
 • asistence při natáčení
 • hudební festivaly
 • kulturní a společenské akce
 • akce pro děti a mládež
 • městské slavnosti

Pro objednávky kontaktujte 770 606 105 nebo gebauerova@davepo.cz, rádi pro Vás připravíme cenovou nabídku.

Kdo může provádět zdravotní asistence? Přečtěte si doporučení odboru zdravotnictví:

viz: www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi/dalsi-informace

Obecné zásady při nasmlouvání zdravotnického zajištění akcí:

Typ akce - sportovní, koncert populární, rockové hudby, společenská událost - firemní akce, dětský den, náboženská shromáždění, poutě apod. Doporučujeme vyžádat si od vybraného poskytovatele zdravotních služeb předložení „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb". Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydávají rozhodnutím správní orgány (Krajské úřady, Magistrát Hlavního města Prahy).

Zdravotnické zajištění mohou poskytovat pouze poskytovatelé, kteří mají vydaná oprávnění poskytování zdravotních služeb s uvedením názvu zdravotní služby: „PŘEPRAVA PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE".

64560764_2375143859398558_4551969209755631616_o

IMG_20180519_160943     IMG_20180519_165811

Již téměř 10 let zajišťujeme zdravotní asistence i v těžko přístupném terénu (v bahně, písku, na sněhu).

K dispozici máme také speciální techniku – terénní záchranářská vozidla Toyota Land Cruiser, 4Runner a Ford Ranger, čtyřkolky i UTV Polaris.

Tato vozidla s pohonem na všechna čtyři kola se dostanou i do těžce dostupných míst, kam se ostatní sanitní vozy nemají šanci dostat.

Vozidla disponují potřebným zdravotnickým vybavením a umožňují přepravu pacientů vleže.

     98001051_2661092724137002_7068014756023500800_o     

Projekty, na kterých jsme s potěšením pracovali:

Motoristické a sportovní akce:

Intercontinental rally (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Tunis event, Geocachingrally (2014, 2015, 2016, 2017), Hellas Rally Raid, ERC Acropolis rally, Hispaniarally, Bohemia 4x4 trophy, Bosnian Warrior, Mistrovství Evropy v Enduru, ARO šou, Iveco Dakar day, Offroad maraton, Sázavamania, Cyklistic závod - Kolo pro život, Český pohár horských kol, Běžíme na hrad, RunCzech, Masiv MTB stage race, Bochovské šlapačky, Mystic SK8 Cup, ČEZ kvadriatlon, 5K Inflatable FUN, Spartan Race, Mezinárodní mistrovství v motokrosu, Predádor Race, Prague Playoffs, Border War, STIHL Timbersport world championchip 2019, Valašská rallye 2020, MM ČR v motokrosu 2020, atd.

Kulturní a společenské akce, natáčení:

Westernstory, Knightfall, Britannia, 12 opic, Přání k mání, Genius, Das Boot, The Quake, Carnival Row, UN AGENT / Alpha code, Serpent Gift, Slangebs gave (Hadí kouzlo), Pepa, Ich und R, Maria Theresia, Whisky Cavalier, Staříci, Jo Jo Rabit, BOSCO, Staříci, Word on Fire, Edmond, Žižka, Knightfall 2, Devil, Octoberfest, Shadowplay, Marie Terezie II., The wheel of time, A boy called Christmas, Carnival Row II., Das Boot II., Transatlantic 473, Margarite 1, Miracle Workers, TGM, OSLO,  reklama pro Českou zbrojovku, MALL, Škoda Auto, Vodafone, Columbia, Jagermaister, Harley Davidson, LEGO atd.

Partner Okresní sdružení hasičů Kutná Hora, soutěže v požárním sportu, TFA, Pivo zadarmo fest, Hypno Open Air, večer s TV NOVA na pražském Žofíně, Cesta za snem, Festival Sporťáček, Skalické dni, Junior Adventure Camp, etc.

50853117_2281187882127490_8344841785037553664_o

Přeprava pacientů neodkladné péče

Disponujeme sanitními vozy Mercedes Sprinter, Volkswagen Transporter, Volkswagen Amarok a Ford Ranger CTS, které zajišťují zejména  plánované transporty pacientů pod odborným dohledem zdravotnického záchranáře či lékaře. Tyto transporty jsou realizovámy především mezi zdravotnickými zařízeními. Realizace plánovaných transportů řídí naš dispečink s erudovaným personálem.

20191211_184316

V případě potřeby můžete tento druh transportů objednávat na  dispečinku Medical service Davepo, NONSTOP 24 hodin denně,  na tel. čísle 311 440 277 nebo 770 600 606.

Postup při objednávání sekundárního transportu v režimu RZP nebo RLP:

 • kontaktovat dispečink Medical service Davepo
 • oznámit název nemocnice a název oddělení, ze kterého bude transport realizován
 • sdělit jméno, příjmení, rodné číslo a číslo zdravotní pojišťovny pacienta
 • přesně stanovit diagnozu pacienta a přesné požadavky na transport (např. nutnost lineárního dávkovače, EKG apod.)
 • definovat typ doprovodu - tzn. přítomnost  zdravotnického záchranáře či lékaře
 • stanovit cíl transportu, respektive přesný název nemocnice a typ oddělení, kam bude pacient transportován
 • upřesnit datum a čas, kdy bude posádka pacienta přebírat do své péče
 • uvést telefonní číslo oddělení, ze kterého je transport objednáván
 • zodpovědět případné doplňující otázky dispečera

Je jen na Vás, jakou si vyberete Dopravní zdravotní službu

Dopravní zdravotní službu zajišťujeme pro naše klienty 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Naše služby je možné si objednat telefonicky na čísle 311 440 277 nebo 770 600 606. Tuto linku mohou použít pochopitelně i klienti s poruchou řeči nebo sluchu a pomocí SMS si přivolat pomoc, neboť tato linka je monitorována v nepřetržitém provozu. Pro objednání služby není nutné žádné doporučení, ani příkaz ke zdravotnímu transportu. Služba je poskytována pro všechny klienty samoplátce. Každý má právo na svobodnou volbu sanitní služby, kterou chce použít pro cestu do nemocnice. Našim klientům zaručujeme individuální přístup, spolehlivost a diskrétnost.

Sanitní vozidlo je dle zákona vybaveno vším potřebným pro hladký průběh Vašeho převozu. Z nadstandardního vybavení bychom zmínili klimatizaci v prostoru pro pacienty, která jistě přispívá ke zvýšení komfortu převozu.

Na naší lince se Vám přihlásí operátor a vyptá se na důležité údaje, jako je Vaše jméno, adresa, upřesnění místa, orientační bod, aby mohl co nejlépe zorganizovat Váš transport.

Vždy pro Vás přijede kvalifikovaný personál, který má kvalifikaci řidič-záchranář a mnoholeté zkušenosti. Samozřejmostí je, že se náš personál postará o Vaše odborné naložení do sanitního vozidla a také o Vaše zavazadlo, které máte již jistě s předstihem sbaleno. S námi můžete cestovat i s doprovodem.

Naše nejmenší pasažéry vozíme pouze v bezpečných dětských sedačkách, jde nám především o bezpečnost Vašich nejmilejších.

Dovolíme si Vám připomenout, co vše byste měli mít s sebou na cestu do nemocnice, porodnice nebo lázní. Určitě si nezapomeňte vzít:

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce
 • zavazadlo s osobními věcmi

20191116_175017

Repatriace pacientů

Repatriace našich klientů ze zahraničí a do zahraničí

Mezi činnosti naší společnosti patří repatriace pacientů ze zahraničí zpět do vlasti. Klientům je poskytován veškerý potřebný servis, který zvyšuje komfort jejich transportu. Samozřejmostí je šetrný transport, ale například i zajištění občerstvení a přizpůsobení se potřebám klienta. Sanitní vůz je vybaven klimatizací nejen v prostoru řidičů záchranářů, ale i v prostoru pro pacienty. Jsme schopni sestavit tým téměř okamžitě a vyrazit za pacientem.

Bezpečně Vás dopravíme z kteréhokoliv místa na světě.

 

Na Vaše přání zajistíme i leteckou přepravu linkovými spoji i leteckými speciály za asistence odborného zdravotnického personálu.

 

Zajistíme i přepravu Vašich blízkých a rodiny, popřípadě i Vašeho automobilu, pokud nebudete schopni řídit.

 

Realizujeme i repatriační transporty covid pozitivních pacientů vč. jejich rodinných příslušníků z celého světa zpět do vlasti.

 

Přejeme Vám, ať naše služby nemusíte nikdy využít, pokud k tomu však dojde tak vězte, že se o vás postaráme k vaší plné spokojenosti.  

 

Jsme smluvním partnerem pojišťoven EURO-CENTER,  ALLIANZ, AXA Assistence CZ a GLOBAL ASSISTANCE

 

DPU08F5A         Allianz            150px-AXA_Logo_svg

global

Kurzy první pomoci

Každý z nás si někdy položil otázku, co by dělal, kdyby se dostal do situace, která by vyžadovala jeho okamžitou reakci. Co bych dělal? Jak bych se choval? Umím vůbec pomoci? A právě proto jsme tu my s našimi kurzy první pomoci. S námi si vyzkoušíte Vaše reakce a postřehy přímo na reálných modelových situacích, jenž jsou pro Vás v kurzech připraveny. Naučíme Vás jak zraněného ošetřit, jak s ním komunikovat, na co si dát pozor a všeobecně jak zachránit to nejcennější, lidský život. Nebojte se a pojďte se naučit první pomoc, která jednou zachrání třeba i Vaše blízké. Všechny naše kurzy vedou profesionální záchranáři, kteří mají s urgentní medicínou bohaté zkušenosti z terénu a rádi Vás naučí jak být dobrým zachráncem.

V případě zájmu o naše kurzy kontaktujte náš dispečink tel: 311 440 277 nebo 770 600 606, e-mail: dispecink@davepo.cz

Corporate_CPR_2e16d0ba_fill-960x440-c100

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Kurz je vhodný především pro firmy, strojírenské podniky, ale i širokou veřejnost. V kurzu se věnujeme základním úkonům při život ohrožujících stavech, jako jsou krvácení, zlomeniny, bezvědomí, náhlá zástava oběhu, alergická reakce, epilepsie, diabetes, cévní mozková příhoda. Samozřejmostí kurzu je praktický nácvik teoreticky probíraných témat. Vše Vám vysvětlíme srozumitelně a jednoduše tak, abyste si byli jistí i při reálné situaci. Praxe se opírá o teoretické znalosti, které rovněž nabydete absolvováním kurzu. Dozvíte se základy fungování lidského těla, abyste lépe pochopili systém poskytování první pomoci. Naučíme Vás jak správně komunikovat s dispečerem zdravotnické záchranné služby a hlavně Vás naučíme se zbytečně nebát, protože život zraněného je ve Vašich rukou. Kurz je na 5 hodin, ale dobu můžeme po domluvě s Vámi upravit. Pokud se chcete o první pomoci dozvědět daleko více, můžeme kurz upravit a připravit pro Vás školení na míru.

PRVNÍ POMOC PRO JEDNOTKY SDH

Jedná se o kurz, který je zaměřen na akutní stavy urgentní medicíny pro dobrovolné jednotky hasičů, zvláště pak pro ty, kteří jsou zahrnuti do systému výjezdů. Kurz je metodicky koncipován tak, aby byla jednotka řádně připravena zasáhnout u dopravních nehod, hromadných neštěstích nebo jiných mimořádných událostí. Důraz je kladen jak na teorii, tak na praktický nácvik. Do kurzu jsme pro Vás zařadili technickou první pomoc, zdravotnickou první pomoc, transportní techniku, nasazování krčního límce, sundávání přilby, obsluhu kyslíkové lahve a jejich součástí, triage většího počtu zraněných osob metodou START, který běžně IZS využívá. V kurzu je možné zařadit i obsluhu a práci s AED v případě, že ji jednotka vlastní nebo ji hodlá pořizovat. Jste výborní hasiči? Buďte s námi i výbornými zdravotníky! Nic nepotěší člověka víc, než dobře zvládnutý zásah a zachráněné životy. Celková doba kurzu je 8 hodin. Dobu však lze prodloužit i na více hodin, či dokonce dní. Je jen na Vás jak dobří a připraveni chcete v terénu být.

OBSLUHA A PRÁCE S AUTOMATICKÝM EXTERNÍM DEFIBRILÁTOREM

Kurz práce s AED je zaměřen na zástavu krevního oběhu z jakýchkoli příčin na místech, kde je dostupný a rychle použitelný automatický externí defibrilátor. Jedná se o místa jako vlaková a autobusová nádraží, letiště, náměstí, služebny policie, divadla, úřady apod. Tento unikátní a snadno ovladatelný přístroj může rozhodnout o životě postiženého. Předmětem kurz je naučit se pracovat s AED při neodkladné resuscitaci a správně komunikovat s operátorem zdravotnického operačního střediska.

using-aedcpr-child-dummy-drowning-and-use-aed-or-pad-resuscitate_41085-109

 

 

Potřebujete se s námi spojit

Medical service Davepo s.r.o. IČ: 05288673, DIČ: CZ05288673

Medevac Trauma Clinic s.r.o. IČ: 05088411, DIČ: CZ05088411

Medevac s.r.o. IČ: 24143022, DIČ: CZ24143022

sídlo společností, fakturační a korespondenční adresa:

Masarykova 1363, 252 19 Rudná

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb uděleno Krajským úřadem Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví č.j. 006097/2017/KUSK

Člen Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní služby a Asociace služeb přepravy pacientů neodkladné péče ČR

dispečink s nepřetržitým provozem:


+420 311 440 277

+420 770 600 606 (i SMS)

+420 604 515 515

+420 313 515 515


dispecink@davepo.cz

dispecink@medevac.cz

výjezdová stanoviště:
Rudná u Prahy, Praha 2, Jesenice U Rakovníka, Most, Mutějovice

Vedoucí provozu a jednatel
David Veselý
tel:+420 602 537 076
mail: vesely@davepo.cz

Zahraniční asistence a jednatel
Robert Löwy
tel: +420 777 663 234
mail: 7hJIQOQ-Worz5W7rVvajcK

Objednávky zdravotních asistencí
Kateřina Gebauerová
tel: +420 770 606 105
mail: 2.ok_3hgc8m%C25n0iBhTjVvajcK

Vedoucí provozu výjezdových skupin
Martina Komůrková
tel: +420 724 144 414
mail: komurkova@davepo.cz 

Krizové řízení
Ing. Martin Kamarád Dis.
tel: +420 311 440 277
mail: kamarad@davepo.cz 

Koordinátor psychosociální intervenční služby
Daniel Skučko
tel: +420 731 101 835
mail: skucko@davepo.cz 

Medical service Davepo s.r.o. společnost je zapsaná Městským soudem v Praze 261270 C

Medevac s.r.o. společnost je zapsaná Městským soudem v Praze 182601 C

Medevac Trauma Clinic s.r.o. společnost je zapsaná Městským soudem v Praze 257931 C

Kontakt

Ochrana osobních ůdajů

Informace o zpracování osobních údajů pro pacienty

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí, proto bychom Vám rádi poskytli informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vám po přečtení tohoto dokumentu bude cokoli nejasné, nebo si nebudete něčím jisti, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme. Neváhejte nás tedy kdykoliv kontaktovat na dispecink@davepo.cz, tel: 311 440 277.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Společnost Medical service Davepo s.r.o., se sídlem: Čestín 40, 285 10 Čestín, IČO: 05288673 zpracovává Vaše osobní údaje jako provozovatel (dále jen "Provozovatel" nebo "Poskytovatel"). Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů, která dohlíží na jejich řádné zpracování, můžete kdykoliv kontaktovat elektronicky na adrese lowy@davepo.cz.

Jaké Vaše osobní údaje Poskytovatel zpracovává?

Poskytovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště , identifikační údaje Vaší zdravotní pojišťovny, kontaktní údaje Vás nebo Vašich blízkých. U cizinců nebo osob bez státní příslušnosti můžou být zpracovávány fotokopie dokladu totožnosti nebo fotokopie dokladu prokazujícího zdravotní pojištění. Veškeré telefonické hovory jsou ze zákona nahrávány.

Na jaký účel a na jakém právním základě zpracovává Poskytovatel Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu Poskytovatel zpracovává:

a) při poskytování zdravotní péče a služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče

- za účelem poskytování zdravotní péče a služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče Vám jako pacientovi. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem a bez jejich poskytnutí Vám nebude moci být poskytnuta zdravotní péče nebo služba s ní související

b) při plnění právních povinností na základě zvláštních právních předpisů

- za účelem plnění povinností a výkonu zvláštních práv provozovatele v oblasti veřejnéhozdravotního pojištění

- za účelem dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, implementace a udržování technických a organizačních bezpečnostních opatření včetně, ale ne výlučně, pro předcházení neoprávněnému přístupu k systémům a informacím, vyšetřování podezřelých nebo známých bezpečnostních porušení a hlášení takového porušení jednotlivcům a orgánům, zpracovávání a odpovídání na žádosti a stížnosti od dotčených osob

- za účelem řešení inspekcí a žádostí veřejných orgánů

c) pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele, kterými jsou

- ochrana majetku Poskytovatele nebo zdraví jeho zaměstnanců nebo jiných osob,

- ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti,

- administrace informací souvisejících s poskytnutím zdravotní péče,

- určení, výkon a obhajoba právních nároků Poskytovatele.

d) na základě Vašeho souhlasu

- při zpracovávání pro účely kontaktování Vás nebo Vašich příbuzných je právním základem zpracování kontaktních údajů Váš souhlas, který udělujete přímo poskytnutím Vašich kontaktních údajů nebo údajů Vašich příbuzných.

Budou Vaše osobní údaje poskytované jiným příjemcům?

Vaše osobní údaje budou poskytovány Vaší zdravotní pojišťovně pro účely úhrady poskytnuté zdravotní péče v rozsahu stanoveném obecně závazným právním předpisem. Vaše osobní údaje budou nebo mohou být dále poskytovány příjemcům v rozsahu stanoveném obecně závazným právním předpisem, jako např. orgánům činným v trestním řízení, soudům Ministerstvu vnitra ČR a Ministerstvu obrany ČR v rozsahu nezbytném pro zajištění epidemiologického vyšetřování.

Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupněny poskytovatelům IT služeb, advokátům, auditorům, archivu a dalším osobám, které Poskytovateli poskytují služby a se kterými má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány?

Vaše osobní údaje uchovává Poskytovatel po dobu 5 let ode dne poskytnutí zdravotní péče a služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Při nakládání s osobními údaji aplikuje Poskytovatel princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou je povinen uchovávat osobní údaje, jsou okamžitě Vaše osobní údaje anonymizovány z databází a informačních systémů. Ve společnosti Davepo jsou nastavena přísná vnitřní pravidla uchovávání osobních údajů, která zajišťují, že informace nejsou drženy déle, než je Poskytovatel oprávněn nebo povinen.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s tímto zpracováním?

Na základě písemné žádosti jste oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, žádat opravu Vašich osobních údajů, žádat o výmaz Vašich osobních údajů, požadovat omezení zpracování, namítat proti zpracovávání, požadovat přenos Vašich osobních údajů a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Dochází při zpracovávání Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Všeobecné obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran při odběru a testování vzorků od fyzických osob (dále jen „Objednavatel“) na přítomnost viru COVID-19 prováděných společností GenDetective, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“).

Tyto VOP jsou zveřejněny na webové adrese www.medicalservicedavepo.cz a testované osoby mají možnost se s nimi s předstihem, před vstupem do jakéhokoli smluvního vztahu s Poskytovatelem, seznámit. Bezvýhradní souhlas s VOP ze strany Objednatele je nezbytnou podmínkou vzniku jakéhokoliv smluvního vztahu s Poskytovatelem a objednávkou vyslovuje Objednatel s těmito VOP souhlas.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Objednaná služba – odběr a vyhodnocení vzorku Odběratele na přítomnost viru COVID-19 (testování)

Objednaná služba zahrnuje odběr a vyhodnocení vzorku Odběratele na přítomnost viru COVID-19 a poskytnutí informace o výsledku prostřednictvím e-mailu či SMS do 48 hodin od odběru vzorku.

Poskytovatelem se rozumí společnost GenDetective, s.r.o., se sídlem Selská 36/6, 102 00 Praha 10, IČ : 27088731, zapsaná u MS v Praze pod sp. zn. C 95397.

Předpisy o ochraně osobních údajů se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a jiný právní předpis, který jej nahradí, a to v rozsahu, v jakém jej nahradí.

Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Objednatel.

Souhlasem se zpracováním osobních a citlivých údajů se rozumí souhlas Objednatele s předáním výsledků testování Poskytovateli a se zpracováním osobních a citlivých údajů v souvislosti s tím a souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů v souvislosti s poskytnutím Objednaných služeb.

Testováním se rozumí odběr a vyhodnocení vzorku Odběratele na přítomnost viru COVID-19.

3. SMLOUVA

Dokončením objednávky uzavíráte s Poskytovatelem Smlouvu o péči o zdraví v souladu s § 2636 a násl. občanského zákoníku, jejíž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout řádně, včas a ve sjednané kvalitě Objednané služby a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu (dále jen „Odměna“).

Odměnu je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli před zahájením poskytování Objednaných služeb.

Při vytváření objednávky výslovně potvrzujete, že jste se s těmito VOP a zásadami ochrany osobních a citlivých údajů seznámil(a) a zavazujete se je dodržovat a dále vyjadřujete svůj Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o Objednateli jsou uchovávány zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Dokončením objednávky souhlasíte s uchováváním Vašich údajů a výsledků Vašich vyšetření. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Získané údaje jsou dále předávány zajištěným (šifrovaným) způsobem do datového střediska Provozovatele a uchovány standardním způsobem. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Pokud si nadále nepřejete, aby byla Vaše data uchovávána, kontaktujte nás na emailu: lowy@davepo.cz

5. OBJEDNÁVKA

Objednávku Objednatel může vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere službu, o kterou má zájem. Po zvolení požadované služby, množství, místa vyšetření a vyplnění osobních údajů potvrdí Objednatel svou objednávku.

Objednávka je závazně dokončena okamžikem, kdy ze strany Poskytovatele dojde k přijetí Vaší platby za Objednanou službu.

K okamžiku provedení odběru potřebného biologického materiálu nebo zahájení poskytování jiné služby související s Objednanou službou uzavíráte Vy a Poskytovatel Smlouvu o péči. Poskytovatel vůči Vám vykonává práva a povinnosti poskytovatele péče vyplývající zejména z § 2636 a násl. Občanského zákoníku a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, mimo jiné Vám odpovídá za řádné poskytnutí objednané služby.

Před provedením odběru nebo zahájením poskytování jiné služby související s Objednanou službou budete Vy, požádán(a) o prokázání totožnosti. Berete na vědomí, že tento krok je podmínkou pro uzavření Smlouvy. Podrobný postup pro prokázání totožnosti je popsán v čl. 8 těchto VOP.

Bez zbytečného odkladu poté, kdy dojde ke zpracování výsledků Objednané služby, nejpozději do 24 hodin Vám budou předány nebo zaslány informace o výsledcích. Výsledky a případná konečná hodnotící zpráva Vám budou zaslány prostřednictvím e-mailové zprávy, případně jiným způsobem, na kterém se Smluvní strany ústně dohodnou, po provedení odběru.

Pokud se nedostavíte k provedení odběru nebo z jiného důvodu neodeberete služby, k jejichž čerpání jste oprávněn(a), právo na poskytnutí Objednané služby Vám zaniká.

Náklady spojené s objednávkou a související komunikací mezi Vámi a Poskytovatelem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku si nesete Vy i Poskytovatel každý sám.

6. OCHRANA SOUKROMÍ

Ochrany Vašeho soukromí při používání internetových, včetně způsobu získávání, rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních a citlivých údajů podléhá příslušný zákonům České republiky i EU.

7. UDĚLENÍ SOUHLASU, PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, můžete udělení souhlasu, o nějž Vás Poskytovatel požádá (např. Souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů) vyjádřit přímo na internetových stránkách.

V případě, že je podle Smlouvy požadováno prokázání Vaší totožnosti, můžete tak učinit na základě předložení Vašeho občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti obsahujícího Vaše základní identifikační údaje a fotografii.

8. PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE A POSKYTOVATELE

Objednané služby budou poskytovány v prostorách mimo zdravotnické zařízení. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednané služby podle pravidel vědy a uznávaných laboratorních postupů.

Objednatel uzavřením Objednávky potvrzuje souhlas s provedením Objednaných služeb a poučení, kterého se mu od Poskytovatele dostalo.

Poskytovatel je oprávněn odmítnout, ukončit či přerušit poskytování Objednaných služeb na základě pokynů či opatření Ministerstva zdravotnictví ČR či jiných k tomu oprávněných orgánů veřejné moci. O odmítnutí, ukončení či přerušení poskytování Objednaných služeb bude Poskytovatel Objednatele neprodleně informovat.

Poskytovatel je dále oprávněn odmítnout, ukončit či přerušit poskytování Objednaných služeb v případě že Objednatel poruší povinnost potvrdit Poskytovateli v písemné formě souhlas s provedením Objednaných služeb. Jestliže poskytování Objednaných služeb bude odmítnuto, ukončeno či přerušeno z těchto důvodů nebo na základě rozhodnutí Objednatele není Poskytovatel povinen Objednateli vrátit Odměnu či její část ani poskytnout jakoukoliv jinou kompenzaci.

Objednatel prohlašuje, že mu byly před uzavřením Smlouvy Poskytovatelem jasně a srozumitelně sděleny údaje dle ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku.

Poskytovatel odpovídá za to, že Objednané služby budou poskytovány řádně v souladu se Smlouvou, právními předpisy a postupy lege artis.

9. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

Potvrzujete, že službu a příslušné Vyšetření podstupujete z vlastní dobré vůle, a ne pod nátlakem.

Tímto výslovně potvrzujete, že Objednanou službu nepřijímáte za účelem léčení chorob či nemocí.

Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek nebo v důsledku užití v rozporu s jejich určením.

10. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě stížností na nedostatečnou kvalitu Objednaných služeb se na nás prosím obraťte prostřednictvím emailu dispecink@davepo.cz

Tyto VOP a smluvní vztah mezi Vámi a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Poskytovatel a Objednatel sjednávají pravomoc soudů České republiky, které budou příslušné k řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo s ní souvisejících.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Právní vztahy Poskytovatele se Spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel prohlašuje, že si VOP řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Objednatel dále prohlašuje, že VOP neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Objednatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.

Datum nabytí účinnosti 1.10.2020